Om oss

Vilka är vi

Eedo Market Research har sitt huvudkontor i centrala Göteborg, Sverige och vi genomför fältarbete inom Europa. Eftersom vi är baserade i Norden har vi genom åren samlat på oss kunskap inom de Nordiska marknaderna. Vi vill därför gärna dela med oss av vår expertis för att hjälpa er att förstå våra marknader.

På Eedo är vi vana att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för att leverera det som våra kunder är ute efter. Vi anpassar oss till kundens behov och bidrar även med egen input för att genomföra varje enskilt projekt på bästa möjliga sätt för alla inblandade. Med vår lokala kunskap kan vi också erbjuda stöd och besvara frågor gällande de marknader som vi arbetar inom.

Våra Tjänster

Fältarbete / Rekrytering

Vi genomför fältarbete i hela Europa men vårt främsta fokus ligger på de nordiska marknaderna.

Moderering

Vi använder oss av mycket erfarna moderatorer för alla våra studier.

Rapportering

Vi har välutbildad personal med stor erfarenhet av att skriva utförliga rapporter för våra kunder inom det medicinska området. 

Undersökning Kvantitiv

Vi är vana att genomföra studier med ett högt deltagarantal.

Undersökning Kvalitativ

Kvalitet är en av våra främsta egenskaper. Med våra metoder får vi fram de djupgående svar som ni söker. 

Transkribering av intervjuer

Genom att använda samma personal för både moderering och transkribering med relevant modersmål för den marknaden, kan vi försäkra er om utomordentlig kvalité på det arbete som levereras.

Read More

Våra tjänster

Teamet

Richard Wolff

Styrelseordförande

Charlotte Yksnøy

CEO

Ulrika Kartengren Gyllenhammar

CMO